Ipari Termék- és Formatervező képzés » NYME-SKK

Üdvözöljük

a SOPRONI Ipari Termék- és Formatervező képzés oldalán!

                                 „Az érték a mérték,
                                                 a mérték az érték”

 

Kedves Látogató!

Tisztelettel köszöntöm a soproni Ipari Termék- és Formatervező képzés honlapján. Nagy öröm számunkra, hogy a képzés, a képzésben résztvevő oktatók és hallgatók, azok munkája, valamint a képzésben érintett tanszékek, intézetek iránt érdeklődik. Honlapunk segítségével igyekszünk átfogó betekintést nyújtani az Ipari Termék- és Formatervező szak tartalmába, a szakhoz kapcsolódó oktató- és kutatómunkába, a szak hallgatóinak mindennapi életébe.

Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy a soproni Ipari Termék- és Formatervező szakot választó hallgatóinknak olyan elméleti és gyakorlati tudást adjunk át, olyan alkotási szemléletre, emberi magatartásra neveljük őket, amelyek segítségével a végzés után sikerrel veszik az akadályokat, a szakterület ismert és elismert képviselőivé, a társadalom és a magyar ipar hasznos tagjaivá válnak. Mindezt a szakra és a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karra jellemző hallgatóbarát, oldott hangulatú környezetben tesszük, ahol helye van nemcsak közös gondolkodásnak és a kemény munkának de a játéknak és a versenynek is. Arra törekedünk, hogy ezt a Selmecbányáról átörökített szellemiséget megtartsuk, ápoljuk és továbbadjuk, hiszen évfolyamról évfolyamra bebizonyosodik: az itt köttetett barátság „szent s örök”.

Hallgatóink versenyképes tudását magas színvonalú oktatással, nemzetközi szinten is elismert tudományos kutatómunkával, ipari partnereink háttértámogatásával, korszerű számítógépes laboratóriumokkal és a gyakorlati készségek elsajátítására alkalmas jól felszerelt tanműhellyel, modellező műhellyel biztosítjuk. Intenzív nemzetközi tevékenységünknek köszönhetően a képzéseinkben résztvevőknek lehetőségük van Erasmus partnerintézményeinknél nemzetközi környezetben is megmérettetniük magukat. Ipari partnereink és meghívott előadóink bevonásával, hazai és európai tanulmányutak szervezésével rendszeresen bemutatjuk a szakhoz kapcsolódó területek újdonságait, a legújabb termék-, illetve gyártástechnológiai fejlesztéseket. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy hallgatóink örömüket leljék az alkotásban, megtanuljanak küzdeni a sikerért, illetve a mottónknak megfelelően értéket teremtsenek.

Remélem, a honlapunkon található információk segítségével kellő részletességgel ismerheti meg a szakot és az itt folyó képzést, kérdései megválaszolásra kerülnek. Ha mégsem, kérem ne habozzon a megadott elérhetőségeken keresni bennünket.

Dr. Dénes Levente, egyetemi docens
szakfelelős