Ipari Termék- és Formatervező képzés » NYME-SKK

Szakkollégium

Richter Réz Géza Szakkollégium

Mi is a szakkollégium - hivatalosan

A szakkollégium a magyar nyelvű felsőoktatás rendszerében egy öntevékeny személyegyesülés, melynek tagjai a szakkollégisták, akik egyetemi/főiskolai polgárok, akik öntevékeny módon kapcsolódhatnak be az egyetemen folyó kutatásokba, tervezési és egyéb projektfeladatokba. A szakkollégium, a működtető intézmény, jelen esetben a Simonyi Károly Kar // SKK //, valamint a Faalapú Termékek és Technológiák Intézet // FTTI //, a saját intézmény szellemi, fizikai és anyagi forrásainak bevonásával igyekszik segíteni, megteremteni a (nemzetközi viszonylatban is) magas szakmai színvonal eléréséhez a megfelelő környezetet. A szakkollégium alapító iratában rögzítve van a társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzése, a szakkollégisták tehetséggondozása, önkiteljesedésének elősegítése.

(„A szakkollégiumi mozgalom hatályos jogi szabályozásának kereteit a Kormány a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. sz. rendelete határozza meg. Ez az ú.n. „kiválósági rendelet” az NfTv. 110. § (1) bekezdés 1., 12., 20. és 21. pontjában, a 33. § a)–b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva készült. A jogforrás 5. pontja, a 19-24.§§, a szakkollégiumi tehetséggondozásról szól.”)

Szakkollégium felépítése, tagozódása

A Simonyi Károly Karon belül 2010. évtől kezdve a korábbi öntevékeny hallgatói csoportoknak Szakkollégium formájában nyílt lehetőségük működni, így a kar 3 szakán azaz, a Faipari Mérnöki, Ipari Termék- és Formatervező Mérnöki valamint a Gazdaságinformatikai szakon beindult a Szakkollégium. Az Ipari Termék és Formatervező szakkollégium (továbbiakban: ITF Szk) alapjai már a szak soproni megalakulása, akkreditálása után hamarosan kialakultak, hiszen öntevékeny csoportok keretén belül sok országos, városi és egyéb projektben vettek részt tehetséges hallgatóink. Így a 2010-es hivatalos megalakulás (átalakulás) zökkenőmentesen, gördülékenyen történt. A szakkollégium működése érvényes szervezeti és működési szabályzat alapján folyik (link: http://szakkollegium.fmk.nyme.hu/dokumentumok/SZMSZ_v2.pdf).
Az ITF Szk szakkollégiumi felvett tagokból és mentortanárokból áll. A tagfelvétel, az aktuális év szeptemberében történik egyéni jelentkezés alapján, és a tagság 2 szemeszterre szól. A szakkollégium öntevékeny kör, tehát ügyrendjét és munkamenetét önmaga határozza meg, a tagok közös, vagy egyéni projekteken dolgoznak. Félévente egy-egy nagy, egyetemi szintű prezentáción mutatják be elvégzett munkáikat. A projektek koordinálása a szakkollégiumi mentortanárok feladata.

A szakkollégium mentortanárai

Dr. Dénes Levente egyetemi docens,

Dr. Horváth Péter György egyetemi docens,

Dr. Elek László egyetemi adjunktus és

Papp Tibor egyetemi adjunktus.

Szakkollégiumi tagok a 2012-2013-as oktatási évben

Bandics Laura, Egresits Tamás, Kanics Tünde, Máté József, Németh Adél, Németh Gábor (szekcióvezető), Pólya Kinga Zsófia, Rózsa Csilla Erzsébet, Szloszjár Valéria, Sándor Nóra
 

Szakkollégiumi tagok a 2013-2014-es oktatási évben

Doma Júlia, Egresits Tamás, Erdei Nóra Virág (szekcióvezető), Karsai Zsófia, Mitnyán Viktória, Monostori Laura, Németh Adél (szekcióvezető), Schmidt-Kovács Judit, Szloszjár Valéria, Szücs Orsolya
 

Szakkollégiumi tagok a 2014-2015-ös oktatási évben

Csoma Sarolta, Doma Júlia, Erdei Nóra Virág, Kocziszki Kármen, Koródi Eszter Eliza, Monostori Laura, Németh Adél (szekcióvezető), Pataki Gergely, Szücs Orsolya, Ujszászi Richárd
 

Szakkollégiumi tagok a 2015-2016-os oktatási évben

Csoma Sarolta (szekcióvezető), Doma Júlia, Erdei Nóra Virág (szekcióvezető), Halász Dorina, Horváth Máté, Kocziszki Kármen, Monostori Laura, Szabó Bence, Szücs Orsolya, Timár István, Ujszászi Richárd